Mbështetje

Në mbështesim viktimat nga racizmi, kundra Romëve, ekstremistat e krahut të djathtë ose sulmet anti semitë. Në jemi të pamvarur dhe të mbajmë anen: në mbështesim ato të cilët kanë majtur ose po majnë nga dhuna e krahut të djathtë. Dhuna e krahut të djathtë shpesh herë është e qëllimshëm tek ato njerëz të cilëve ju janë mohuar të drejtat e barabarta në jeten e tyre të përditshme: rrefugjatve dhe emigrantave, jo-të krahuttë djathtë dhe të rinjve alternativë, homoseksualve, njerëz me aftësi të kufizuara dhe njerëz të pastrehë. Në ndihmojmë viktimat ta kalojnë efektin e një sulmi dhe të fitojnë prespektiva të reja.

Këshillim

Më ofrojmë këshillim në vendin e zgjedhjes tuaj dhe, nese kerkohët, në mënyrë anonime, për: viktimat dhe deshmitarët e dhunës se krahut të djathë dhe/ose shokëve dhe të afërmue. Në i shoqërojmë ato tek zyrat e shtetit dhe agjensitë,takime, me doktorat, dhe në gjyq. Në organizojmë interpretime, përkthime, japim, këshilla të ligjshmë dhe ndihmojmë në gjetjen e avokatëve dhe terapistëve.

Ndërhyrja

Në ndërhyjme nëse viktimat e dhunes se krahut të djathtë ndihen të izoluar. Solidariteti publik se bashku me viktimat dekurajon dhe pengan kryerësit e se keqës. Prandaj ne e dokumentojmë nivelin edhunës se krahut të djathtë. Dhe mbeshtësim iniciativat që kryesojnë me viktimat ne një nivel lokal.